Stodůlecký Píseček 2018

V roce 2018, tedy na 22. ročníku regionální amatérské přehlídky studentského a experimentálního divadla, porota doporučila na Šrámkův Písek i na Mladou scénu po jedné inscenaci. V experimentální tvorbě jde o inscenaci Rösnerovo oko aneb Nutkání souložit se sochami (Antonín Puchmajer D. S.) a mezi studentskými soubory prorazil(a) JEDNABÁSEŇ s představením O co jde...?

Lektoři: Vladimír Hulec, Martin Pšenička, Alena Zemančíková

Moderátorka: Karalina Zagr

Fotografie: Vojtěch Brtnický

Design: Jáchym Bouzek

Zpravodaje: Adéla Prášilová, Veronika Holečková, Jakub Fráňa

Produkce: Johana Jurášová

Doporučení:

Mladá scéna - JEDNABÁSEŇ: O co jde...?

Šrámkův Písek – Antonín Puchmajer D. S.: Rösnerovo oko aneb Nutkání souložit se sochami


Účastníci:
Dipačápi: Turnaj GR 320
Kardio Theatre: Kabaret pro nezadané aneb Svůj k svému
Antonín Puchmajer D. S.: Rösnerovo oko aneb Nutkání souložit se sochami
Jednabáseň: O co jde...?
Ztracená existence: Vařparáda


Porotci

Martin Pšenička

Divadelní vědec, odborný asistent Katedry divadelní vědy FFUK v Praze, redaktor teatrologického periodika Divadelní revue připravovaného Kabinetem pro studium českého divadla a vydávaného Divadelním ústavem - institutem umění.

Alena Zemančíková

Dramaturgyně Českého rozhlasu. Literární a divadelní kritička a publicistka. Podle svých slov se zaměřuje na propojení klasických literárních postupů s postupy dramatickými, dokumentárními a postupy reportáže.

Vladimír Hulec

Divadelní vědec, organizátor kulturních akcí a publicista (např. Divadelní noviny). Působí v Divadelním ústavu - Institutu umění. Zaměřuje se především na alternativní a experimentální divadlo.

Zpravodaje

Fotografie z představení...