Stodůlecký Píseček


Stodůlecký Píseček 2019 bude 23. ročníkem postupové přehlídky na Šrámkův Písek - celostátní přehlídku experimentujícího divadla a na celostátní přehlídku Mladá scéna. Obě tyto národní přehlídky jsou začleněny v systému postupových přehlídek garantovaných ARTAMA, kde vrcholem je multižánrová přehlídka neprofesionálního divadla Jiráskův Hronov. Stodůlecký Píseček zajištuje soutěž ve dvou uvedených liniích především pro oblast Prahy a okolí, ale je otevřena i souborům z jiných oblastí ČR.

Přihlášky do soutěže jsou zveřejňovány na webu přehlídky a informace o podmínkách přihlášení jsou zde trvale k dispozici, stejně jako na webu ARTAMA:

- pro experimentální scénu:
https://www.nipos-mk.cz/?p=30171

- pro mladou scénu:
https://www.nipos-mk.cz/?p=27276

Přehlídka probíhala 12 let v Klubu Mlejn v Praze Stodůlkách. Z důvodu rekonstrukce budovy proběhly dva ročníky v KC Zahrada na pražském Chodově a od roku 2011 se přehlídka opět vrátila do Stodůlek. Organizaci (produkci) přehlídky zajišťují 3 osoby. Hlavním pořadatelem se (po 11 letech pořadatelství o.s. Tydlidum a 1 ročníku o.s. De Facto Mimo) v roce 2009 stalo sdružení, nyní spolek, KlubKO.

Odborný lektorský sbor sleduje a později ve veřejných diskusích rozebírá s tvůrci každou inscenaci. Skupina lektorů je každoročně složena z odoborníků, kterými jsou například Doc. Martin Pšenička, Ph.D., Vladimír Hulec, doc. Petr Christov, Ph.D, Anna Petrželková, MgA. Ondřej Cihlář, MgA. Eliška Brtnická, Ph.D., Mgr. Alena Zemančíková a další. Odborná porota zaštiťuje obě části přehlídky a v závěru rozhodne o postupujících do národních kol v každé z nich, a to v souladu s platnými propozicemi Šrámkova Písku a Mladé scény.

Každoročně vystupuje na závěr nebo v průběhu přehlídky host. V minulých letech to byla například Barbora Látalová nebo Pavol Seriš, V roce 2017 zařadila nová produkce do programu koncert studentských kapel, který byl přijat velmi pozitivně a zvýšil zájem o přehlídku. V roce 2019 chtějí pořadatelé načít novou linii inspirativních seminářů a dílen pro mládež.

Ukázky z minulých let