Historie

Přehlídka probíhala 12 let v Klubu Mlejn v Praze Stodůlkách. Z důvodu rekonstrukce budovy proběhly dva ročníky v KC Zahrada na pražském Chodově a od roku 2011 se přehlídka opět vrátila do Stodůlek. Organizaci (produkci) přehlídky zajišťují 3 osoby. Hlavním pořadatelem se (po 11 letech pořadatelství o.s. Tydlidum a 1 ročníku o.s. De Facto Mimo) v roce 2009 stalo sdružení, nyní spolek, KlubKO

Odborný lektorský sbor sleduje a později ve veřejných diskusích rozebírá s tvůrci každou inscenaci. Skupina lektorů je každoročně složena z odoborníků, kterými jsou například Doc. Martin Pšenička, Ph.D., Vladimír Hulec, doc. Petr Christov, Ph.D, Anna Petrželková, MgA. Ondřej Cihlář, MgA. Eliška Brtnická, Ph.D., Mgr. Alena Zemančíková, Mgr. Natálie Preslová nebo MgA. Jan Frič. Odborná porota zaštiťuje obě části přehlídky a v závěru rozhodne o postupujících do národních kol v každé z nich, a to v souladu s platnými propozicemi Šrámkova Písku a Mladé scény.

Obvykle vystupoval na závěr nebo v průběhu přehlídky host. V minulých letech to byla například Barbora Látalová nebo Pavol Seriš, V roce 2017 zařadila nová produkce do programu koncert studentských kapel, který byl přijat velmi pozitivně a zvýšil zájem o přehlídku. Ročníky 2018, 2019 a 2020 v režii Johany Jurášové omládly a vydařily se. Covidové problémy nás trochu zabrzdily. Vlastně zabrzdily úplně všechno... a tak se ročník 2021 nekonal. Po roční pauze se život amatérského divadla rozbíhá jen těžko, tak si držme palce, aby to zase bylo fajn!

Ukázky z minulých let