Historie

Přehlídka probíhala 12 let v Klubu Mlejn v Praze Stodůlkách. Z důvodu rekonstrukce budovy proběhly dva ročníky v KC Zahrada na pražském Chodově a od roku 2011 se přehlídka opět vrátila do Stodůlek. Organizaci (produkci) přehlídky zajišťují 3 osoby. Hlavním pořadatelem se (po 11 letech pořadatelství o.s. Tydlidum a 1 ročníku o.s. De Facto Mimo) v roce 2009 stalo sdružení, nyní spolek, KlubKO

Odborný lektorský sbor sleduje a později ve veřejných diskusích rozebírá s tvůrci každou inscenaci. Skupina lektorů je každoročně složena z odoborníků, kterými jsou například Doc. Martin Pšenička, Ph.D., Vladimír Hulec, doc. Petr Christov, Ph.D, Anna Petrželková, MgA. Ondřej Cihlář, MgA. Eliška Brtnická, Ph.D., Mgr. Alena Zemančíková a další. Odborná porota zaštiťuje obě části přehlídky a v závěru rozhodne o postupujících do národních kol v každé z nich, a to v souladu s platnými propozicemi Šrámkova Písku a Mladé scény.

Každoročně vystupuje na závěr nebo v průběhu přehlídky host. V minulých letech to byla například Barbora Látalová nebo Pavol Seriš, V roce 2017 zařadila nová produkce do programu koncert studentských kapel, který byl přijat velmi pozitivně a zvýšil zájem o přehlídku. V roce 2019 chtějí pořadatelé načít novou linii inspirativních seminářů a dílen pro mládež.

Ukázky z minulých let