VÝSLEDKY!

07.03.2018

Porota se shodla jednomyslně. Ze všech zúčastněných programové radě Šrámkova Písku (25.-27.5.) doporučila k výběru představení Rösnerovo oko aneb Nutkání souložit se sochami souboru Antonín Puchmajer D. S. Na Mladou scénu do Ústí nad Orlicí pak soubor JEDNABÁSEŇ s krátkou inscenací O co jde...?

Děkujeme všem zúčastněným souborům za to, že se podílely na našem festivalu a doufáme, že je nejen diskuze s odbornou porotou, ale i inscenace ostatních souborů o něco obohatily a že je na našich prknech uvidíme zase příští či přespříští rok.

Dík patří i odborné porotě, divákům a autorům doprovodného programu; náš festival posledních pár let hledá sám sebe, takže se můžeme těšit, co nového se objeví příští rok.

Fotografie z obou představení naleznete níže a informace o průběhu celého festivalu pak na https://spolek-klubko.cz/pisecek-2018 .


Děkujeme i Vám a na shledanou příští rok!

Fotografie